OBIEKTY SPORTOWO REKREACYJNE

Ogłoszenia

 słupy
 ogłoszeniowe

 basen
 kryty

Słupy ogłoszeniowe

Zapraszamy do zamieszczania płatnych ogłoszeń. Dysponujemy 16 słupami ogłoszeniowymi na terenie miasta Białogard. Rozmieszczone są w najbardziej ruchliwych miejscach miasta.Gwarantujemy dotarcie do szerokiego grona odbiorców. Słupy przystosowane są do ekspozycji plakatów większości formatów. Tego typu reklama na słupach daje możliwość prezentacji usługi bądź wydarzenia w konkretnych punktach miasta. Niewysoki koszt usługi w stosunku do osiąganego efektu powodują, że od lat jest to jedna z najbardziej popularnych form reklamy. Plakatowanie odbywa się zgodnie z zamieszcznonym poniżej regulaminem.


REGULAMIN PLAKATOWANIA

1.Plakatowanie  odbywa  się  na  podstawie   przekazania Białogardzkiemu Ośrodkowi Sportu

i Rekreacji Sp. z o.o. przez Miasto Białogard słupów ogłoszeniowych.

2. Uruchomienie zlecenia na plakatowanie następuje  wyłącznie po  wypełnieniu przez  

zleceniodawcę  druku „ Zlecenia na plakatowanie”. Druk dostępny jest w BOSiR Sp. z     

 o.o., ul. Moniuszki 29, 78-200 Białogard.

 3. Usługa plakatowania odbywa się we wtorki i piątki przez pracowników BOSiR Sp. z o.o.

 Płatność – gotówką w dniu dostarczenia plakatów lub przelewem w terminie nie dłuższym niż 14 dni.

 5. Zleceniodawca dostarcza do BOSiR Sp. z o.o. plakaty wraz z rezerwą nie mniejszą niż 20 % liczby plakatów    

 przeznaczonych do ekspozycji. Plakaty należy dostarczyć minimum na 1 dzień przed rozklejeniem. W innym przypadku 

  usługa traktowana jest jako ekspresowa.

6.  Naklejanie we własnym zakresie nekrologów przez  firmy świadczące usługi pogrzebowe

 ustalone jest na podstawie odrębnych, szczegółowych uzgodnień.

 7.  Zlecenia   na   plakatowanie   przez   Urząd   Miasta   w  Białogardzie i Centrum Kultury i Spotkań Europejskich 

 wykonywane są nieodpłatnie.

8.   Pierwszeństwo w realizacji zleceń :

         - plakaty i ogłoszenia Urzędu Miasta

         - plakaty Centrum Kultury i Spotkań Europejskich

  9.   W przypadku wystąpienia przyczyn obiektywnych, takich jak złe warunki

 atmosferyczne (silny wiatr, deszcz, mróz ) termin rozklejenia plakatów może ulec zmianie.

10. Wymiana  uszkodzonych  plakatów  następuje  w  trakcie  następnego  plakatowania  od momentu zauważenia 

uszkodzenia lub zgłoszenia.

11. Plakaty wyklejane są wg możliwości wolnego miejsca na słupach. W przypadku braku    

 możliwości  wykonania  zlecenia  z  powodu  braku  powierzchni  ekspozycyjnej  –  plakaty i   gotówka podlegają 

zwrotowi.

12. Przy  kampaniach      reklamowo-promocyjnych      zalecamy      rezerwować      terminy z  

 jednomiesięcznym wyprzedzeniem.

13. Plakaty pozostawione przez Zleceniodawcę, o ile nie zostaną odebrane w ciągu 4 dni od dnia zakończenia 

ekspozycji, zostają zniszczone.

14. BOSiR Sp. z o.o. nie odpowiada za odbarwiania lub inne zniekształcenia plakatu dostarczonego przez 

Zleceniodawcę powstałe na skutek stosowania nieodpowiednich farb lub innych wad w druku lub produkcji papieru, 

nie odpowiada również za uszkodzenia mechaniczne podczas ekspozycji na słupach ogłoszeniowych.

15. BOSiR Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zlecenia z uwagi na treści zawarte w materiale, w 

przypadku braku miejsca na słupach oraz w przypadku stwierdzenia naruszenia dóbr osób trzecich. BOSiR Sp. z o.o. nie 

odpowiada za treść zawartą na plakatach.

16. Reklamacje przyjmowane są tylko w czasie trwania ekspozycji.

 • Samowolne rozklejanie bez wiedzy BOSiR Sp. z o.o. jest zabronione, stanowi wykroczenie i będzie podlegało karze zgodnie z art. 63A Kodeksu Wykroczeń ( Dz. U. z 2007 r. nr 109, poz. 756 z p. zm. ) “

   

 Art. 63a. 

 § 1. Kto umieszcza w miejscu publicznym do tego nieprzeznaczonym ogłoszenie, plakat, afisz, apel, ulotkę,    

 napis lub rysunek albo wystawia je na widok publiczny w innym miejscu bez zgody zarządzającego tym miejscem,   

podlega  karze ograniczenia wolności albo grzywny.

§ 2. W razie popełnienia wykroczenia można orzec przepadek przedmiotów stanowiących przedmiot wykroczenia oraz 

nawiązkę w wysokości do 1.500 złotych lub obowiązek przywrócenia do stanu poprzedniego.

18.Naruszenie zakazu może być zgłaszane do odpowiednich służb.

19.Za naruszenie zakazu ustalono karę w wysokości 300 zł.

20. Do odpowiedzialności będą pociągani właściciele plakatów, właściciele produktu lub usługi


Pouczenie

§1.Kto umieszcza w miejscu publicznym do tego nie przeznaczonym ogłoszenie, plakat, afisz, apel, ulotkę, napis lub rysunek albo wystawia je na widok publiczny w innym miejscu bez zgody zarządzającego tym miejscem, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.
 §2.W razie popełnienia wykroczenia można orzec przepadek przedmiotów stanowiących przedmiot wykroczenia oraz nawiązkę w wysokości do 1.500 złotych lub obowiązek przywrócenia do stanu poprzedniego.

WYKAZ SŁUPÓW (przy ulicach) :

 1. 1-go Maja - Grunwaldzka
 2. Grunwaldzka - Dąbrowszczaków
 3. Wojska Polskiego - Lipowa
 4. Wojska Polskiego
 5. Moniuszki - Chopina
 6. Chopina – Nowowiejskiego
 7. Kołobrzeska - przystanek
 8. Kołobrzeska (osiedle)
 9. Batalionów Chłopskich – Wojska Polskiego
 10. Kochanowskiego
 11. Zwycięstwa (wjazd na osiedle)
 12. K.Cz. Berki (wjazd na osiedle)
 13. Dworcowa ( przy szkole muzycznej)
 14. Dworcowa-Klonowa
 15. Kopernika
 16. Kisielice Duże

druk zlecenia

   

PobierzBASEN KRYTY


W holu głównym Kompleksu Basenowo-Rekreacyjnego znajdują się 3 ramki OWZ umożliwiające ekspozycję plakatów maksymalnie w formacie A1 .

W szatniach Kompleksu Basenowo-Rekreacyjnego znajdują się 2 ramki OWZ umożliwiające ekspozycję plakatów maksymalnie w formacie A1 .

W hali basenowej znajduje się ekran, na którym można emitować materiały reklamowe. Wykonanie materiałów we własnym zakresie. Plansze powinny być wykonane w rozdzielczości PPI 288 x 144

Czas trwania spotu – do 20 sek. lub wielokrotność

Bloki reklamowe prezentowane będą w godzinach funkcjonowania basenu. Gwarantowana liczba powtórzeń - 50 razy.

Spoty reklamowe będą emitowane dodatkowo poza wydzielonymi godzinami w przypadku wolnego czasu emisyjnego. 

tel. 94 312 20 80 wewn. 203, e-mail: sport@bialogard.info

                                                                               Zapraszamy do współpracy !


    

                                                                  

  druk zlecenia


                                                                Druk zlecenia

Zlecający: ........................................................................................................................

                                                               (imię i nazwisko, nazwa instytucji/firma/adres)

NIP: .........................................

Zlecam usługę reklamową na obiekcie kompleksu basenowo – rekreacyjnego BOSiR Sp. z o.o.

                       

..........      plakat - ramka hol główny

.........       plakat - ramka szatnie

.........       reklama na telebimie

        
format plakatów: ..........................................................................................................................................       


format plakatów .......................................


okres ekspozycji: od dnia.........................
do dnia......................
razem ........................
dni


  ustalona stawka: ...............................................................................................................................................

   UWAGI:        ……………………………………………………………………………………………………………………………….

 …………………………………………………………………………………………………………………………..…..

 

........................................................

           podpis zlecającego