OBIEKTY SPORTOWO REKREACYJNE

Witamy w naszym ośrodku!

Jesteśmy nowoczesnym, całorocznym obiektem sportowo-rekreacyjnym położonym w kompleksie leśno-parkowym, we wschodniej części miasta Białogard. Odległość od jezior 5-7 km i od morza 40 km. Obiekt spełnia warunki niezbędne do organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży, dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych i pozbawiony barier architektonicznych. Specyficzny mikroklimat sprzyja regeneracji sił i uzyskiwaniu wspaniałych wyników sportowych oraz wypoczynkowi. Przy obiekcie znajduje się parking oraz wiata rekreacyjna z zadaszeniem umożliwiająca przeprowadzenie różnego rodzaju imprez.

Posiadamy kompleksową bazę sportową z zapleczem hotelowo-gastronomicznym umożliwiającą nam organizowanie różnorodnych obozów sportowych, wypoczynku grupowego oraz indywidualnego a także do przeprowadzania treningów czy przygotowania kondycyjnego. W zakresie posiadanego zaplecza organizujemy wiele imprez począwszy od zawodów miejskich, aż po imprezy o randze ogólnopolskiej, czy międzynarodowej. Angażujemy się również w zadania związane z propagowaniem kultury fizycznej oraz turystyki i rekreacji wśród mieszkańców miasta Białogard. Organizatorom wypoczynku oferujemy bogatą ofertę usług w obiektach umożliwiających pełną realizację programów szkoleniowych wielu dyscyplin sportu.

Dysponujemy również dwoma bocznymi boiskami treningowymi, które znajdują się w bliskim sąsiedztwie stadionu.


 

Zgodnie z art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 922 ze zm.) Białogardzki Ośrodek Sportu i Rekreacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Białogardzki Ośrodek Sportu i Rekreacji Spółka z           ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Moniuszki 49, 78-200 Białogard.

2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu świadczenia usług     informacyjnych dotyczących aktualności, konkursów, promocji i reklamy obiektu.

3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne w przypadku brania udziału w konkursach        organizowanych przez Administratora.

5. Za podanie danych uważa się polubienie profilu Administratora czy też informacji zamieszczanych na      łamach profilu społecznościowego.

Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wizerunkowych do celów: uczestnictwa w konkursach, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach oraz do budowania pozytywnego wizerunku Administratora Danych Osobowych w przestrzeni publicznej i w mediach społecznościowych jak np. profil Białogardzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na Facebooku.