OBIEKTY SPORTOWO REKREACYJNE

Kryty basen

  strefa basenów

 strefa saun

 regulamin

MULTIMEDIA! ! !   U NAS ZAPŁACISZ KARTĄ  PŁATNICZĄ! ! !

Akceptujemy również karty OK SYSTEM oraz BENEFIT SYSTEMS.STREFA BASENÓW


Od 6 stycznia otwarty jest Kompleks Basenowo-Rekreacyjny w Białogardzie. Specjalnie dla naszych klientów. Obiekt posiada ponad 500 metrów kwadratowych lustra wody w tym:

25-metrowy, sześciotorowy basen sportowy o powierzchni lustra wody 312,75 metrów kwadratowych,  o głębokości 1,3 m – 1,8 m

basen rekreacyjny o powierzchni lustra wody 213,40 metrów kwadratowych, o głębokości 1,0 – 1,2 m z torem do nauki pływania  o długości 12,5 m i głębokości  0,9 m -1,0 m i atrakcjami:

czerwona zjeżdżania rurowa typu ANAKONDA  o długości 50 m i średnicy 120 cm z elementami przeziernymi zapewniającymi dodatkowe wrażenia podczas zjazdu

żółta dwutorowa zjeżdżalnia rodzinna  ciesząca się ogromnym powodzeniem wśród dzieci i ich rodziców 

tunel i rwąca rzeka   z wodą przepływającą z dużą prędkością,  sprawiająca wrażenie kąpieli w górskim potoku, imitująca prąd rzeczny i spływ z nurtem dzikiej rzeki

szala wodna   wysoki kielich ze spadającą kaskadą wodą

gejzery powietrzne   dostarczające kąpiącym się osobom silny strumień powietrza odpychający przebywające w pobliżu osoby potężnymi ilościami pęcherzyków powietrza.

Masażery siedzące, masażery karku, podwodne leżanki z masażem powietrznym  idealna przystań do odpoczynku po aktywnym pływaniu zapewniająca relaks i odprężenie

dwa jacuzzi

wodny tor zabaw aquatrak  dodatkowa atrakcja dostępna czasowo, nowy wymiar rozrywki w wodzie atrakcyjny dla osób w każdym wieku, składający się z elementów pneumatycznych wykonanych z niezwykle trwałych i wytrzymałych materiałów

brodzik dla dzieci  tzw. strefa malucha o  powierzchni 34,80.mi głębokości do 0,35 m z atrakcjami wodnymi:  tryskający wodą  

jeżyk  tryskający wodą

foczka   w formie fontanny tryskającej wodą,  spełniająca również rolę ozdobną

                                       ZOBACZ CENNIK 

                      Wszystkich serdecznie zapraszamy! 

 


Kilka zdjęć z realizacji budowy naszego kompleksu basenowego. 

STREFA SAUN


Dla amatorów mniej aktywnych form wypoczynku przygotowaliśmy różnego rodzaju atrakcje, począwszy od sauny suchej, sauny typu Sanarium, po saunę na podczerwień. Dodatkowo dostępna będzie łaźnia parowa oraz pomieszczenie wypoczynku z podgrzewanymi leżankami. Na hali basenowej dostępne będą dwie wanny z hydromasażem tzw. jacuzzi oraz leżanki wypoczynkowe:sanarium
     kąpiel parową w mniej gorącym i znacznie wilgotniejszym klimacie


sauna sucha
   relaks w pomieszczeniu rozgrzanym do temperatury 95°C, o wilgotności 10% uzyskanych   dzięki piecowi z rozgrzanymi kamieniami

sauna parowa
   najbardziej tradycyjna odmiana sauny

kabina IR
   niskotemperaturowe oddziaływanie ciepłem regenerujące i oczyszczające organizm

basen schładzalny

mały basen   o temperaturze wody od 14 do 18 stopi celsjusza      

prysznice specjalistyczne  wiaderko, regulowana  deszczownica, regulowane natryski  


PODBASENIE       

       
Dodatkowo w podbaseniu znajduje  się   strefa    fitness   funkcjonująca niezależnie od pomieszczeń     basenowych i strefy saun, obsługiwana przez niezależne wejście. W zespole pomieszczeń znajdują  się trzy sale, w tym dwie połączone systemową ścianą przesuwaną oraz część  komunikacyjna, recepcja, szatnie, WC i zaplecze socjalne.


PARKING


Przy krytej pływalni funkcjonować będę 3 parkingi na samochody osobowe i autobusy - łącznie 93 miejsca parkingowe.


                                                                    ZOBACZ CENNIK 

                                                   Wszystkich serdecznie zapraszamy! 

REGULAMIN


Regulamin ogólny kompleksu basenowo-rekreacyjnego BOSiR.pdf

Regulamin BOSiR Strefa SPA.pdf

Regulamin BOSiR grup zorganizowanych - dla uczestników.pdf

Regulamin BOSiR grup zorganizowanych - dla opiekunów.pdf

Regulamin BOSiR grup zorganizowanych dla instruktorów.pdf

formularz grupy zorganizowanej - oświadczenie opiekuna grupy.doc

formularz grupy zorganizowanej - oświadczenie opiekuna grupy.pdf

Regulamin_uslugiSMS2020.pdf     


                               OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Białogardzki Ośrodek Sportu i Rekreacji Spółka z o.o. w Białogardzie, ul. 1-go Maja 49, 78-200 Białogard

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod.brd@wp.pl

Cele i podstawa prawna. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w niezbędnym zakresie, w celu spełniania obowiązków i realizacji uprawnień w ramach zawartych umów i zgód

na mocy art. 6 ust. 1 lit. B, c i f RODO, w celu:

rezerwacji pokoju hotelowego, zameldowania i prowadzenia ewidencji osób korzystających z usług noclegowych, realizacji usług rekreacyjnych i sportowych, realizacji usług gastronomicznych, realizacji imprez okolicznościowych, udostępniania pomieszczeń, wynajmu lokal, prowadzenie zapisów na zajęcia zorganizowane, zawarcia, wykonania i kontynuacji umów kupna/sprzedaży towarów i usług oferowanych przez administratora. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby realizacji usług, zgodnie z zawartymi umowami, kodeksu cywilnego i innych obowiązujących aktów prawnych regulujących zasady świadczenia usług BOSiR Sp z o.o., a także na podstawie obowiązujących przepisów o rachunkowości i prowadzeniu dokumentacji podatkowej

na mocy art. 6 ust. 1 lit c i f RODO, w celu:

zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia, min. poprzez stosowanie monitoringu wizyjnego we wszystkich strefach publicznych wewnątrz obiektu oraz w bezpośrednim jego otoczeniu. (w oparciu o przepisy ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia)

na mocy art. 6 ust. 1 lit a RODO, w celu:

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do Newslettera a także wyłącznie na potrzeby realizacji na Państwa rzecz celu wskazanego w wyrażonej przez Państwa zgodzie (organizowane konkursy, formularz kontaktowy itp.)

Niepodanie niezbędnych danych osobowych uniemożliwi Pani/Panu skorzystanie z usług BOSiR Sp z o.o.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, pracownicy i współpracownicy BOSiR Sp z o.o. dostawcom usług technicznych i organizacyjnych dla BOSiR Sp z o.o. w zakresie niezbędnym do ich realizacji, ale wyłącznie w ramach upoważnień lub umów powierzeń (w szczególności dostawcom i podmiotom wyspecjalizowanym w zapewnianiu obsługi technicznej systemów teleinformatycznych, systemu monitorowania), podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania wybranych przez Panią/Pana usług zgodnie z umową oraz będą przechowywane okres wymagany przepisami prawa na cele archiwizacji, spełnienia wymogów obowiązujących przepisów o rachunkowości i prowadzenia dokumentacji podatkowej oraz ewentualne rozstrzyganie wzajemnych roszczeń.

Dane przetwarzane w ramach monitoringu obiektu hotelu, basenu, jak również w ramach monitoringu w pozostałych strefach publicznych są automatycznie nadpisywane i podlegać będą przechowywaniu w okresie do 14 dni, po czym będą zastępowane danymi aktualnymi, z zastrzeżeniem sytuacji wymagających prowadzenia postępowań wyjaśniających, z uwagi na zdarzenia naruszenia bezpieczeństwa osób i mienia. Dla takich wyjątkowych sytuacji przetwarzanie danych z monitoringu odbywać się będzie adekwatnie do zaistniałych okoliczności i wymogów prawa. W pozostałych przypadkach do ustania przyczyn biznesowych oraz do momentu odwołania zgody / cofnięcia subskrypcji.

Posiadają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Administrator nie przekazuje, ani nie planuje przekazywania Państwa danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. Państwa dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi/umowy.

    

ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY 2021

Zbiorcza ocena jakości wody 2020.pdf


PARAMETRY WODY W BASENACHtemperatura ilość chloru

basen sportowy 28 °C 0,60 mg/l

basen rekreacyjny 32 °C 0,65 mg/l